നിയുക്തി മെഗാ ജോബ് ഫെയർ തിരുവനന്തപുരം

നാഷണൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ് സർവീസ് വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മോഡൽ ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെൻറ് എക്സ്ചേഞ്ച് പാപ്പനംകോട് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ വെച്ച് 19/8/2023 തീയതിയിൽ നടത്തിയ […]

പ്രവാസികൾക്കായുള്ള വെർച്വൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്

പ്രവാസികൾക്കായുള്ള വെർച്വൽ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് പോർട്ടലിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനം ബഹു: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. വി. ശിവൻകുട്ടി 24-05-2023 ബുധനാഴ്ച പകൽ 11:30ന് ഗവ: […]

കൈവല്യ – ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സമഗ്ര തൊഴിൽ സഹായം

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കുള്ള തൊഴില്‍ പുനരധിവാസ പരിപാടി. 2016 -ലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. ഈ പദ്ധതിയില്‍ നാല് ഘടകങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു; വൊക്കേഷണല്‍, കരിയര്‍ ഗൈഡന്‍സ്, കപ്പാസിറ്റി ബില്‍ഡിംഗ്, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്കുള്ള […]

നവജീവൻ പദ്ധതി (മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി.)

നവജീവൻ പദ്ധതി  (മുതിർന്ന പൗരൻമാർക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതി.) സ.ഉ(കൈ)നം.59/2020/തൊഴിൽ, തീയതി 28/12/2020 കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുതിർന്ന പൗരൻ (50-65) മാർക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ […]

തിരുവനന്തപുരത്ത് പുതിയ തൊഴിൽ കേന്ദ്രം

2021 ഫെബ്രുവരി 22 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ, നൈപുണ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഇഇക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള പുതിയ ഓഫീസ് കെട്ടിടം ഇന്ന് കടകംപള്ളി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ലേബർ ആൻഡ് സ്കിൽസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു